החלטה על פנייה לביהמ”ש בבקשה לאישור חלוקת דיבידנד בהיקף של 36 מיליון ש”ח – CBI
Homepage /  Press Release /  החלטה על פנייה לביהמ”ש בבקשה לאישור חלוקת דיבידנד בהיקף של 36 מיליון ש”ח

Press Release

החלטה על פנייה לביהמ”ש בבקשה לאישור חלוקת דיבידנד בהיקף של 36 מיליון ש”ח