כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע”מ : כינוס אסיפה כללית שנתית; יום ג’, 21 במאי 2019 – CBI
Homepage /  Press Release /  כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע”מ : כינוס אסיפה כללית שנתית; יום ג’, 21 במאי 2019

Press Release

כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע”מ : כינוס אסיפה כללית שנתית; יום ג’, 21 במאי 2019